Våra vagnar

Våra moderna spårvagnar ägs av vår uppdragsgivare SL men vi svarar för all drift och underhåll. Det är vårt eget ansvar att upprätthålla servicen till resenärerna.

För den ordinarie trafiken på linje 7 Spårväg City använder vi normalt sex moderna spårvagnar med SL:s typbeteckning är A34. Vagnarna är av typen Flexity Classic och tillverkade av Bombardier Transportation. Sommartid kan en sjunde vagn vara inlånad.

På linje 21, Lidingöbanan, används sju moderna spårvagnar med SL:s typbeteckning A36. De är av typen Urbos AXL och tillverkade av CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

Gammal spårvagn vid hållplats, resenärer och förareVi förfogar också över 16 äldre museispårvagnar, varav 8-9  får plats i vagnhallen. Museivagnarna ägs av Svenska Spårvägssällskapet, Spårvägsmuseum (SL) eller av oss själva. Även om vi inte äger alla vagnar så är det vårt ansvar att förvara, underhålla och renovera dem.

Läs mer om våra museispårvagnar på Djurgårdslinjens hemsida.