Våra vagnar

Våra moderna spårvagnar ägs av vår uppdragsgivare SL men vi svarar för all drift och underhåll. Det är vårt eget ansvar att upprätthålla servicen till resenärerna.

För den ordinarie trafiken på linje 7 Spårväg City kör vi normalt med sex eller sju moderna spårvagnar. De flesta vagnarna är av typen Flexity Classic och är tillverkade av Bombardier Transportation. De kommer under 2020 successivt att bytas ut mot A35 B, nya Urbos AXL , tillverkade av CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles,S.A.

På linje 21, Lidingöbanan, används sju moderna spårvagnar med SL:s typbeteckning A36. De är också av typen Urbos AXL och tillverkade av CAF.

Gammal spårvagn vid hållplats, resenärer och förareVi förfogar också över 16 äldre museispårvagnar, varav 8-9  får plats i vagnhallen. Museivagnarna ägs av Svenska Spårvägssällskapet, Spårvägsmuseum (SL) eller av oss själva. Även om vi inte äger alla vagnar så är det vårt ansvar att förvara, underhålla och renovera dem.

Läs mer om våra museispårvagnar på Djurgårdslinjens hemsida.