Djurgårdslinjen, Linje 7N

Djurgårdslinjen är beteckningen på den museala spårvägstrafiken mellan Norrmalmstorg och Djurgården. På Djurgårdslinjen gäller SL-taxan på alla vagnar utom cafévagnen, som erbjuder fika till resenärerna.

Läs mer på Djurgårdslinjens egen hemsida

 

Linjekarta med attraktioner och Djurgårdslinjens hållplatser

 

Gammal spårvagn med norska flaggor och glad förare

Djurgårdslinjen firar Norges nationaldag

Djurgårdslinjen har vagnar som trafikerade Stockholms gator redan på 1910-talet. Den yngsta vagnen är från 1960-talet. Övriga vagnar är från 1920-, 30-, 40-, och 50-talet. Vagnarna är valda för att kunna spegla olika epoker av Stockholms spårvägshistoria.

Trafiken med äldre vagnar har bedrivits sedan 1991, huvudsakligen med ideellt arbetande medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet.

 

 

 

Människor kliver på gammal spårvagn

 

 

 

 

Vill du veta vad som händer på Djurgården? Läs mer på Royal Djurgårdens webbplats:
På gång på Royal Djurgården – Favorit i Stockholm och Skandinaviens populäraste attraktionoyal

Read more about Djurgården:
Royal Djurgården – Stockholm´s favorite place to visit and Scandinavia´s #1 attraction