Djurgårdslinjen, Linje 7N

Djurgårdslinjen är beteckningen på den museala spårvägstrafik som Stockholms Spårvägar kör mellan Norrmalmstorg och Djurgården. På Djurgårdslinjen gäller SL-taxan på alla vagnar utom cafévagnen, som erbjuder fika till resenärerna.

Läs mer om cafévagnen här.

Djurgårdslinjen körs på helger under större delen av året och på sommaren även i veckorna (tisdag – söndag).

Linjekarta med attraktioner och Djurgårdslinjens hållplatser

 

Gammal spårvagn med norska flaggor och glad förare

Djurgårdslinjen firar Norges nationaldag

Djurgårdslinjen har vagnar som trafikerade Stockholms gator redan på 1910-talet. Den yngsta vagnen är från 1960-talet. Övriga vagnar är från 1920-, 30-, 40-, och 50-talet. Vagnarna är valda för att kunna spegla olika epoker av Stockholms spårvägshistoria.

Trafiken med äldre vagnar har bedrivits sedan 1991, huvudsakligen med ideellt arbetande medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet.

 

 

 

Människor kliver på gammal spårvagn

Djurgårdslinjen har en egen hemsida.
Här kan du läsa mer på den!