Om spårväg

En fungerande kollektivtrafik är nödvändig för en hållbar samhällsutveckling. Och det ska vara rätt kollektivtrafik på rätt plats. Vill man resa extra hållbart ska man resa med spårväg. Det är både klimatsmart och effektivt.

Cyklister och fotgängare framför rullande spårvagn i stan

7:an i vimlet vid Nybroplan – en del av en levande stad.

Spårvagnar drivs med el och ger inte ifrån sig några skadliga utsläpp i gatumiljön.

Resenärer brukar uppskatta spårväg. Den är tillgänglig för alla, man reser bekvämt och kommer direkt till markplanet dit man ska.

Spårvagnar har enligt lag företräde och har därmed bättre framkomlighet i trafiken.

Kollektivtrafik innebära ofta att man kör buss på asfalt och andra hårda ytor. På spårvägens banvallar kan man i stället anlägga gräs och på så vis öka grönytorna i staden.

Spårväg har en positiv effekt på stadsutvecklingen. Att det ligger spår signalerar att det finns en långsiktig trafikplanering. Det drar till sig bostäder, arbetsplatser och service. Spåren gör också spårvägen tydlig för resenärerna.

Energiförbrukningen är låg, dels för att rullmotståndet är litet och dels för att elen förs tillbaka till kontaktledningen vid inbromsningar.

Spårväg tar liten plats men kan transportera många människor. En spårvagn av innerstadsmodell tar ungefär lika många passagerare som tre standardbussar eller två ledbussar.

Se jämförelsen nedan, mellan tunnelbana, järnväg, spårväg och olika slags bussar, när det gäller energiförbrukning per passagerare.


Källa: Trivector