Aktuellt

Nu syns det att våra resor är klimatsmarta

Alla SL-resor med spårvagn, tåg och buss är numera märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Den visar bland annat att resan har en begränsad påverkan på klimatet och låga utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen.

Nu syns det också på våra spårvagnar!

Att resa med just spårväg är extra klimatsmart. Själva spårvagnarna släpper inte ut någon koldioxid eftersom de drivs med el. Och spårväg är väldigt energieffektivt. Stålhjul som rullar mot stålräls ger ett lägre rullmotstånd än till exempel gummidäck mot asfalt. Kontaktytan är mindre än en 10-krona och stålhjulet behåller sin form även om belastningen ökar. Det innebär att det går åt förhållandevis lite energi att driva en spårvagn framåt. Dessutom återför spårvagnarna elkraft när de bromsar – smart eller hur?

Så – när pandemin är över – välkommen tillbaka och res hållbart med oss!

Nu går vi upp i trafik på Lidingöbanan!

Från och med 13 december kör vi tätare trafik på Lidingöbanan. Under lågtrafik gäller 10-minuterstrafik i stället för tidigare 20-minuterstrafik. Och i högtrafik kör vi ännu oftare, med 7,5 minut mellan tågen.

Att det är möjligt beror på att vi äntligen har fått fler vagnar. SL har köpt in två ytterligare vagnar så nu är de nio stycken totalt. De har varit försenade på grund av pandemin men är nu klara för trafik.

 

Lidingöbanan jubilerar

Nu fyller Lidingöbanan fem år i Stockholm Spårvägars regi! Den 24 oktober 2015 återinvigdes linje 21 efter två års uppehåll och dagen efter rullade trafiken enligt tidtabell.– Vi var något av pionjärer då, säger Magnus Braxell, VD på Stockholms Spårvägar. Banan var nyrenoverad och det fanns ingen pågående verksamhet att ta över. Läget påminde om starten av Spårväg City fem år tidigare. Precis som då, började vi från början med helt ny trafikpersonal och organisation.

Sedan dess har Stockholms Spårvägars verksamhet på Lidingö flyttat in i Stockholms nyaste depå och dessutom fått nya vagnar. Antalet resenärer per dag har ökat från 11 500 till 15 000 som mest. Trots rådande coronakris har Lidingöbanan runt 9 000 resenärer en vanlig vardag.

– Lidingöbanan fyller verkligen sin funktion, säger Magnus Braxell. Nu går vi dessutom upp i trafik. Från och med 13 december ökar vi från 20- till 10-minuterstrafik i lågtrafik och 7,5-minuterstrafik i rusningen.

Framgångsrika tio år för spårvägen

Fler och nöjdare resenärer efter tio år i kommersiell trafik. Stockholms Spårvägar firar jubileum och ser fram emot en utbyggnad av spårvägen.

Nu är det tio år sedan Stockholms Spårvägar började köra kommersiell spårvägstrafik. Då var första etappen av Spårväg City klar och Stockholms innerstad fick sin första reguljära spårvägslinje, sedan omläggningen till högertrafik 1967. Den museala trafiken hade körts av bolaget ända sedan 1991 och vände då vid Norrmalmstorg. Linje 7 började rulla 24 augusti 2010 från Sergels Torg till Djurgården, med Stockholms Spårvägar som operatör.

– Mycket har hänt sedan dess, säger Magnus Braxell, VD för Stockholms Spårvägar. Framförallt har vi fler och nya resenärer. Sedan förlängningen till T-Centralen är det under vinterhalvåret dubbelt så många som reser med linje 7. Utöver alla turister och besökare är det nu även många pendlare som hittat en ny effektiv resväg.

I höst blir det också fem år sedan Stockholms Spårvägar tog över driften av Lidingöbanan, linje 21.

– Under vår tid som operatör har Lidingöbanan blivit allt mer uppskattad av resenärerna. Från att ha haft cirka 75 procent nöjda kunder är nu kundnöjdheten uppe i runt 90 procent.

Planen har varit att binda ihop de två linjerna men den politiska viljan och förutsättningarna har skiftat genom åren. Nu är det Trafikverket som satt grus i maskineriet. Genom att reservera mark till Östlig förbindelse har Trafikverket gjort utbyggnaden av spårvägen i Ropsten omöjlig. Det beslutet har överklagats av berörda kommuner.

– Vi förväntar oss att överklagan går igenom, säger Magnus Braxell. Särskilt med tanke på rådande klimatkris vore det anmärkningsvärt bakåtsträvande att satsa på biltrafik i stället för klimatsmart spårväg.

Vi rullar – utan konduktörer men med hållplatsvärdar

Trafiken på linje 7 mellan city och Djurgården och linje 21, Lidingöbanan rullar men utan våra konduktörer, efter beslut från SL. I stället har
vi värdar på vissa hållplatser som kan hjälpa till.

Fortfarande gäller att alla resenärer ska ha en giltig biljett i SL-trafiken. De resenärer som inte kan blippa sin reskassa på vagnen, uppmanar vi därför att köpa en app-biljett.

Läs mer på SL

 

Satsa på energieffektiv spårväg!

– Spårväg är ett effektivt, miljövänligt och med otroligt hög kapacitet!

Så sammanfattar Stockholms Spårvägars VD Magnus Braxell spårvägens fördelar, i en annons publicerad i SvD:s Tema Fastighet 3 mars 2020. Spårväg är också klimatsmart, inte minst på grund av sin höga energieffektivitet.

– Även om vi ställer en spårvagn mot en elbuss, så förbrukar spårvagnen en tredjedels ström jämfört med bussen.

Läs mer här:

Stora möjligheter med spårväg som transportmedel

Rekord för resande på Lidingöbanan

Allt fler reser med linje 21, Lidingöbanan, det visar statistik från SL. December 2019 var den första månaden som Lidingöbanan i medel hade över 15 000 resenärer per vardag. Det är ett steg i en pågående ökning av resandet. Sedan 2015, då en omfattande upprustning av banan blev färdig, har antalet resenärer på Lidingöbanan ökat med cirka 30 procent.

– Det lönar sig i längden att satsa på spårväg, säger Magnus Braxell, vd för Stockholms Spårvägar. Spårväg har kapacitet att transportera ett stort antal resenärer och smidigt ta dem direkt till sina resmål eller knutpunkter i kollektivtrafiken. Dessutom är spårväg klimatsmart.

Även på linje 7, Spårväg City, ökar antalet resenärer. År 2019 var de mer än 40 procent fler än före utbyggnaden till T-Centralen. Och index för kundnöjdhet har pendlat mellan drygt 90 procent och knappt 100 procent under året.

– Våra resenärer är överlag nöjda med sin resa, utöver det vanliga i kollektivtrafiken. Det är lätt att kliva på och av en spårvagn, även med barnvagn eller rullstol och det kan göra sitt till, säger Magnus Braxell.

Succé för Halloweenexpressen!

Under hela höstlovet rullade Djurgårdslinjens hemsökta spårvagn mellan T-Centralen och Gröna Lund.

Vagnen är från 1926 och bland annat prydd med en gravsten över den sista hästspårvagnen.

Och med Ragnar Rangel ombord blev kulturarvet inte bara rörligt utan även rysligt…

Foto: Peter Hansen

Prata helhetslösningar med oss på Elmia Nordic Rail!

Stockholms Spårvägar och Infraservice Group ställer ut i en gemensam monter på järnvägsmässan Elmia Nordic Rail i Jönköping, 8-10 oktober.

– Tillsammans kan vi erbjuda kunden unika helhetslösningar som inkluderar drift, fordonsunderhåll och service för infrastruktur, säger Magnus Braxell, VD för Stockholms Spårvägar. Det ger oss fördelar vid upphandling av spår- och järnvägstrafik.

Stockholms Spårvägar är en operatör inom kollektivtrafiken, som vilar på en gedigen spårvägstradition. På uppdrag av SL driver Stockholms Spårvägar spårvägslinje 7 och Lidingöbanan i Stockholm, med en osedvanligt hög kundnöjdhet för ett företag i branschen.

Infraservice Group driver sin verksamhet under devisen ”för järnvägen” och erbjuder lösningar för bemanning, maskintjänster samt nybyggnation, drift och underhåll av järnväg. Infraservice är en del av Stockholms Spårvägar och bolagen ingår i Pegroco-sfären.

– Det ger oss finansiell styrka och möjliggör att vi kan öka våra marknadsandelar, säger Joakim Stenqvist, VD för Infraservice Group. Vidare så börjar vi successivt hitta samarbeten och synergieffekter, främst med Stockholms Spårvägar men även med andra bolag inom Pegroco.

Klimatsmart spårväg på Nordic Rail!

Kom och besök Stockholms Spårvägars monter på Elmia Nordic Rail, den största järnvägsmässan i Norden!

– Spårväg ligger i tiden, säger Magnus Braxell, vd på Stockholms Spårvägar. Eldrift och minimalt rullmotstånd kombinerat med hög kapacitet, gör spårväg till den mest klimatsmarta lösningen för kollektivtrafik.

Stockholms Spårvägar deltar även på konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit. Stefan Aldborg, affärsutvecklare på Stockholms Spårvägar, sitter dessutom med i programrådet för konferensen.

– Vi kan lova ett riktigt bra program säger Stefan Aldborg. En av utmaningarna för satsningarna på spårburen trafik är att hitta rätt kompetens. Vi ger inspirerande exempel på hur arbetsplatser kan locka ungdomar och folk från andra branscher. Stockholms Spårvägar, Infraservice och MUMA är några som medverkar under rubriken Kompetensförsörjning.

Vi syns i monter B03:72/2.

Nordic Rail
Elmia, Jönköping 8-10 oktober 2019
Läs mer här

 

Spårvagnens Dag 2 juni – upplev det rörliga kulturarvet!

Välkommen att fira Spårvagnens Dag 2 juni med oss! Vi har öppet hus i vagnhallen på Djurgården och vår museala trafik rullar hela dagen.

 

Program Alkärrshallen, Falkenbergsgatan 2

12.00 Hallportarna öppnas. Öppet hus i vagnhallen till klockan 16.00. Hobby- och teknikmarknad, filmvisning, föredrag om blivande nya Spårvägsmuseet. Pysselhörna för de minsta med ledning från Barnakademin. De lite större barnen får prova på att köra mikrobussar på hallplanen och får ett fint diplom (Kostnad 20:- som vi skänker vidare till Rädda Barnen).


13.30 Kårsdraget – Spårvägens hedersmusikkår – och baletten Kårsetten, från Stockholms universitet underhåller med sin traditionella försommarshow.
Avslutas med succélåten ”De’ ska va spårvagn”.

Vi bjuder på fika mellan klockan 12.00 och 14.00

 


Museal trafik från kl. 11 på Djurgårdslinjen, Linje 7N.
Fyra spårvagnståg från olika epoker. Åk som i ”Fröken Frimans Krig” eller prova en äkta Lidingövagn på Stockholms gator.

Ordinarie SL-taxa gäller utom i cafévagnen.

 


Veteranbussar från kl. 12 mellan Norrmalmstorg och Skansen.
Hur var det att åka trådbuss på 1950-talet? Upplev det trygga vinandet från trådbussens elmotorer. Eller klättra upp på andra våningen i dubbeldäckaren från 1967. Fri resa med veteranbussarna. På- och avstigning endast vid Norrmalmstorg eller vid Skansen.

 

 

Foto samtliga bilder: Bruse LF Persson.

Mer hållbart resande med spårtrafik

Förtäta staden, satsa mindre på motorvägar och mer på spårburen kollektivtrafik – det är råd från den internationellt välkände professorn Jeffrey Kenworthy till de svenska storstäderna.

I en ny studie om hållbart resande, utförd för K2, jämförs transporter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Helsingborg med städer i Europa, USA, Kanada, Australien och Asien.

Städerna i Sverige utmärker sig genom att ha en låg befolkningstäthet, högre andel vägar och motorvägar och lägre resande med kollektivtrafik än de undersökta städerna i Europa. Däremot används kollektivtrafiken mer här jämfört med de bilberoende och glest befolkade städerna i USA, Australien och Kanada.

I de svenska städerna har vi lägre utsläpp och färre dödsolyckor än i alla de andra städerna. Men när det gäller hållbart resande finns en hel del kvar att förbättra. I studien förespråkas följande åtgärder:

–  Planera storstäderna så att de blir mindre utspridda och satsa samtidigt på utökad kollektivtrafik, särskilt spårtrafik. Detta gäller även Stockholm som är sammanlänkad av ett nätverk av spårtrafik och bäst på hållbara transporter i Sverige, men som ändå räknas som relativt gles.

– Begränsa utvecklingen av de redan nu omfattande motorvägssystemen i samtliga fem städer.

–  Satsa mer på spårburen stadstrafik i stället för att ha en övertro på busstrafik. Generellt är resandet med spårtrafik tre gånger så högt i europeiska städer, vilket kan vara den avgörande faktorn för det lägre användandet av kollektivtrafik i de svenska storstäderna.

Studien Sustainable Mobility in Swedish Cities A Comparative International Assessment of Urban Transport Indicators in Sweden’s Five Most Populous Urban Regions är utförd för K2, Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik.
Läs hela studien på K2:s webbplats

Professor Jeff Kenworthy är forskare och författare, knuten till Curtin University, Perth, Australia och Frankfurt University of Applied Sciences. Han har studerat hållbar stadsutveckling och transporter i över 30 år.

Fler reser med Spårväg City

Resandet med Spårväg City har ökat kraftigt sedan förlängningen till T-Centralen i september 2018, enligt siffror från SL. Jämfört med perioden då vagnarna vände i Kungsträdgården, har antalet resenärer ökat med i genomsnitt 69 procent. I februari var det nästan dubbelt så många resande som februari förra året.

– Det överträffar alla våra förväntningar, säger Magnus Braxell, vd på Stockholms Spårvägar som driver trafiken.

Statistiken visar också att Spårväg City fångar upp allt fler pendlare i rusningstrafiken.

– Många väljer spårvagn framför buss, säger Magnus Braxell. Spårväg har hög tillgänglighet och det gör den till ett attraktivt val för resenärerna.

Stockholms Spårvägar söker konduktörer till sommar 2019

Ansökningstiden har gått ut.

Vi söker nu ansvarsfulla och serviceinriktade medarbetare till uppdrag som konduktör till våra spårvagnar, under sommarperioden.

Att vara konduktör
Spårvagnskonduktör är ett ansvarsfullt arbete. Vi lägger stor vikt vid säkerhet. Det kan tidvis vara stressigt då vi har hög belastning under sommaren. Eftersom vi kör både på Djurgården och Lidingö möter du många turister som vill besöka sevärdheterna längs linje 7 samt stamresenärer som bor längst Lidingöbanan. Att ge god service till våra trafikanter är en självklarhet för oss och dig!

Den ena situationen är sällan lik den andra vilket ställer krav att du är en lugn, stabil och behjälplig person. Spårvagnarna går 365 dagar om året och nästan hela dygnet, det innebär att jobbet som spårvagnskonduktör är ett schemalagt skiftarbete.

Det är viktigt att du kan jobba olika tider alla veckans dagar.

 

Kvalifikationer
* Du skall vara minst 18 år gammal.
* Gymnasiekompetens med goda kunskaper i svenska och engelska.
* Tidigare erfarenheter i kundbemötande är meriterande.
* Ett drogtest kommer att göras under rekryteringsprocessen Det krävs att man klarar drogtestet utan anmärkningar för att jobba som konduktör.

Om utbildningen
Utbildningen sker på deltid under våren 2019 och arrangeras av AB Stockholms Spårvägar. Utbildningen pågår i ca 10 dagar under en period av ca två månader. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov som du ska klara för att kunna arbeta som konduktör. Utbildningen sker under kvällstid och helger.

Ersättning/arbetsperioden
Du erhåller lön under utbildningen. Efter genomförd utbildning kommer du att arbeta heltid under sommarperioden (juni-augusti) Det kan också finnas möjlighet att arbeta ytterligare under vissa dagar enligt överenskommelse.

Så söker du tjänsten
Ansökan skickas per mail senast den 2019-02-10 till rekrytering@ss.se

Har du frågor om tjänsten som konduktör har du möjlighet att ta kontakt med Anton Polisado (Gruppchef för konduktörer) via mail; anton.polisado@ss.se.

Har du frågor angående rekryteringsprocessen har du möjlighet att ta kontakt med HR-ansvarig Helén Sinani via mail; helen.sinani@ss.se

Stockholms Spårvägar är en operatör inom kollektivtrafiken i Stockholm. På uppdrag av SL kör vi linje 7 till Djurgården och linje 21, Lidingöbanan. Vi bedriver också museal linjetrafik. Stockholms Spårvägar ägs av Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning, Pegroco Invest AB och enskilda medlemmar. Våra lokaler finns i vagnhallen på Djurgården och intill Aga station på Lidingö.

Stockholms Spårvägar söker spårvagnsförare

Ansökningstiden har gått ut.
Spårvagnsförare är ett ansvarsfullt arbete. Vi lägger stor vikt vid säkerhet. Det kan tidvis vara stressigt. Det gäller att vara med och behålla lugnet när cyklister, fotgängare och bilister dyker upp framför dig i spåret liksom när signalen inte visar förväntad signalbild. En vanlig arbetsdag bjuder nästan alltid på nya överraskningar. Den ena dagen är sällan den andra lik. Klarar du detta och har förmågan att bemöta dina kollegor och våra resenärer på ett trevligt och professionellt sätt kan detta vara något för dig. Vi har en god kamratanda och spårvagnsförare är ett roligt och utmanande jobb.

Förutsättningen för att trivas med arbetet som spårvagnsförare är extra god för dig som kan och vill arbeta på schema med varierande arbetstider, ex morgon-, dag och kväll under veckans alla dagar. Eftersom vagnarna rullar i stort sett dygnet runt så styrs arbetstiderna till detta och är därför varierande. På Spårvagn Linje 7 på Djurgården börjar och slutar du din arbetsdag vid Liljevalchs/Gröna Lund och på Linje 21 Lidingöbanan börjar och slutar du din arbetsdag vid Aga.

Det är inte tekniskt svårt att köra spårvagn, men du måste ha stora kunskaper om vagnarna, säkerhetsbestämmelser och bananläggningen och du får utbildning av oss. Utbildningen pågår ca åtta veckor och är betald. Kursen innehåller både praktik och teori så du får både övningsköra med handledare samt genomföra skriftliga prov samt uppkörningsprov.

Meriterande är om du har förarbehörighet för någon annan spårvägslinje och/eller om du har annan erfarenhet från kollektivtrafik i stadsmiljö. Du kommer också att få utbildning som konduktör då vi vill att våra spårvagnsförare även har den kompetensen.

För att bli förare krävs bland annat att du godkänns i ett lämplighetstest och att du klarar de medicinska kraven enligt Transportstyrelsen. Den obligatoriska läkarundersökningen omfattar bland annat syn-, hörsel- och drogtest. Du måste ha fyllt 20 år, ha körkort minst klass B i minst två år samt god körvana i innerstadstrafik.

Du ska vara serviceinriktad och tillmötesgående med dina kollegor, vi har en god kamratanda och är måna om den. Du ska vara serviceinriktad och gilla att ha kontakt med resenärer. Du ska ha bra kunskaper i svenska språket då det är en säkerhetsklassad tjänst med facktermer som du behöver kunna förstå och hantera. Som en del av rekryteringen kommer det att göras en språktest. Övriga språkkunskaper är meriterande. Meriterande är också om du har förarbehörighet för någon annan spårvägslinje och/eller om du har annan erfarenhet från kollektivtrafik i stadsmiljö.

Då detta är en mansdominerad bransch ser vi gärna kvinnliga sökande.
Gällande kollektivavtal (med Seko) tillämpas.

En kursstart beräknas påbörjas under våren 2019 och anställningen som är en tillsvidare anställning inleds med en provanställning på sex månader från den dag då utbildningen startar. Välkommen med din ansökan!

Sänd den till rekrytering@ss.se eller posta till AB Stockholms Spårvägar, Personalfunktionen, Falkenbergsgatan 2, 115 21 Stockholm.

Vid frågor om tjänsten kontakta gruppchefen för förare Kenneth From, antingen via mail; kenneth.from@ss.se eller telefon 072-728 86 77 .
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-ansvarig Helén Sinani; helen.sinani@ss.se eller telefon 072-222 75 28.
Facklig företrädare: Seko Alem Dzaferbegovic alem.dzaferbegovic@ss.se.

Sista ansökningsdag är 2019-02-03 men du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urvalsprocessen kommer att påbörjas.

Stockholms Spårvägar är en operatör inom kollektivtrafiken i Stockholm. På uppdrag av SL kör vi linje 7 till Djurgården och linje 21, Lidingöbanan. Vi bedriver också museal linjetrafik. Stockholms Spårvägar ägs av Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning, Pegroco Invest AB och enskilda medlemmar. Våra lokaler finns i vagnhallen på Djurgården och intill Aga station på Lidingö.

Öppet hus i Alkärrshallen!

2019 01 02

Välkommen till vår spårvagnshall på Djurgården. Djurgårdslinjen håller öppet hus på Trettondagen 6 januari mellan 12.00 och 15.00. Den museala trafiken är också igång. Vagnar rullar en gång i kvarten mellan Norrmalmstorg och spårvagnsdepån bakom Liljevalchs konsthall. Se tidtabell.

Tidtabell öppet hus 1-1, 6 januari 2019

Ur programmet

  • Spårvägscafé
  • Filmvisning om modern spårväg och stadsförnyelse
  • Åktur med Mustangen till Skansen och tillbaka
  • Provkör en riktig spårvagn!
  • Hobby- och teknikmarknad
  • Juniorläger
  • Bli medlem och jobba aktivt vid Djurgårdslinjen!

Succé för Spårväg City

Resandet med Spårväg City har ökat markant sedan förlängningen från Kungsträdgården till 
T-Centralen i september i år. Antal påstigande per dygn har ökat med 74 procent i oktober i år jämfört med oktober 2017, visar statistik från SL.  Spårväg City transporterar nu cirka 11 500 resenärer per dygn.

– Nu gör Spårväg City den nytta som det var tänkt från början, säger Magnus Braxell, vd för Stockholms Spårvägar. Spårväg City fyller ett stort behov, inte bara för resenärer som söker rekreation på Djurgården utan även för vardagspendlare från Stockholms största knutpunkt.
 
Renoveringen av Sergels Torg inleddes 2012. Då hade linje 7 sin ändhållplats i city placerad innan rondellen vid Sergels Torg. Den hållplatsen togs bort 2016. Redan en månad efter öppnandet av den nya hållplatsen vid T-Centralen, är det fler som reser med Spårväg City än före renoveringen. 
 
– Linje 7 har snabbt återtagit sin position som en viktig linje i innerstadstrafiken och är ett självklart val för många resenärer, säger Magnus Braxell.

Pegroco Invest AB (publ) portföljbolag Stockholms Spårvägar investerar i Infraservice Group AB

– Marknaden för nybyggnation och järnvägsunderhåll i Sverige förväntas växa kraftigt under de kommande åren i och med Trafikverkets ökade anslag. Infraservice är ett mycket välskött bolag med en intressant position på marknaden. Bolagen ska fortsatt verka med separat ledning och självgående organisationer, säger Magnus Braxell, VD Stockholms Spårvägar.

Infraservice Group AB (Infraservice) erbjuder tjänster inom järnvägsentreprenader, maskinuthyrning samt bemanning inom järnväg i Norden. Bolaget äger två spårgående arbetsmaskiner i form av en Spårriktare samt en Ballastplog som används vid entreprenad- och underhållsarbeten. Bolaget är beläget i Nässjö och startades 2013 av Joakim Stenqvist och Sofia Lind som båda är aktiva bolaget. Joakim är idag VD, en roll han kommer behålla även efter affären.

Bolaget har växt kraftigt och är idag etablerat på marknaden för spår- och järnvägsunderhåll. Infraservice har bland annat genomfört flertalet egna entreprenader till Trafikverket och andra infrastrukturförvaltare. Bolaget har idag ett trettiotal medarbetare. Under 2017 omsatte Infraservice 131 Mkr och hade ett EBITDA-resultat på 3,6 Mkr.

– Affären ger oss möjlighet att öka vår marknadsandel samt offerera och genomföra större entreprenader och uppdrag. Den öppnar också upp för att ytterligare utveckla vår maskinaffär. Vi ser även flera intressanta möjligheter att bredda bolagens erbjudande framöver, säger Infraservice VD Joakim Stenqvist.

– Att som oberoende trafikoperatör kunna erbjuda kunden helhetslösningar inkluderande service för infrastruktur – och fordonsundershåll är en allt viktigare konkurrensfaktor vid upphandling av spår- och järnvägstrafik, säger Magnus Braxell, VD Stockholms Spårvägar.

Förvärvet omfattar 51% av aktierna i Infraservice Group AB, de befintliga ägarna Joakim Stenqvist och Sofia Lind behåller 49% och kommer fortsatt vara aktiva i bolaget.

Infraservice förväntas bidra positivt till det finansiella resultatet i Stockholms Spårvägarkoncernen under året.

Om företagen
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier, Stockholm.

AB Stockholms Spårvägar (www.ss.se) driver idag modern och museal linjetrafik samt fordons- och banunderhåll. Under 2017 transporterades drygt 9 miljoner resenärer sammanlagt på Lidingöbanan och Spårväg City. Vår vision är att erbjuda marknaden ett helhetserbjudande inom spår- och busstrafik med hög kvalitet, nöjda kunder och medarbetare samt med en god avkastning.

Infraservice Group Scandinavian AB (www.infraservice.nu) har som vision att vara Nordens ledande Partner för Järnvägens bästa! Infraservice är idag verksamma med tre affärsområden inom marknaden för nybyggnation och underhåll av järnväg.

För ytterligare information
Magnus Braxell, VD AB Stockholms Spårvägar, epost magnus.braxell@ss.se, tel: 073-311 72 14
Joakim Stenqvist, VD Infraservice Group, epost: Joakim.stenqvist@infraservice.nu, tel: 070-287 60 55

Nu kör 7:an från T-Centralen

Från och med 3 september går linje 7 ända från T-Centralen ut på Djurgården. Hållplatsen heter just T-Centralen och är placerad vid varuhuset Åhléns, nära anknytningar till bussar, tunnelbana, pendeltåg och tåg.

– Att vi kör vi linje 7 direkt från Stockholms största knutpunkt innebär en stor förbättring för resenärerna, säger Magnus Braxell, vd för Stockholms Spårvägar. Det blir mycket bekvämare att ta sig från city till hållplatserna längs Strandvägen och vidare ut på Djurgården.

Stockholms Spårvägar räknar med att antalet resenärer på Spårväg City kommer att öka med cirka en miljon, från 4,5 miljoner till 5-6 miljoner resenärer per år.

– Vi blir nu mer tillgängliga för pendlare som reser mitt i rusningstrafiken mellan sju och nio på morgonen, säger Magnus Braxell.

Från och med 1 oktober kommer även busslinjerna 54, 65 och 69 samt nattbussarna 191-195 att stanna vid bussarnas hållplats T-Centralen. Den ligger en liten bit framför spårvagnshållplatsen.

 

Invigningen

 

Premiärturen

Nostalgiturer på Lidingöbanan

Två söndagar i september körs nostalgiturer med den gamla Lidingövagnen nummer 17 mellan Ropsten och Gåshaga Brygga.

Två dubbelturer går söndagarna den 16 och 23 september 2018.

Avgångstider från Ropsten 12.15 och 14:15
Avgångstider från Gåshaga brygga 13.14 och 15:14

Museal röd spårvagn på väg mot Ropsten

Foto: Leif Stolt

 

Man kan även stiga på och av vid alla hållplatser längs linjen.

Pris: SL-taxa gäller, SL-kort är giltiga.

Fikapaus vid Gåshaga brygga.

 

 

Snart klart för trafik från T-Centralen

Från och med 3 september går linje 7 ända från T-Centralen ut till Djurgården. Den nya hållplatsen är placerad på Klarabergsgatan.

Ombyggnaden av Sergels Torg är färdig och Transportstyrelsen har gett sitt tillstånd till trafik med spårvagn även mellan Kungsträdgården och T-Centralen. Så nu återstår bara en del provkörningar på sträckan innan trafiken kan komma igång för allmänheten.

Linje 7 vänder i Norrmalmstorg

Från och med 16 juli till och med 24 juli är spårvagnstrafiken till och från Kungsträdgården inställd på grund av förberedande arbeten inför trafikstarten till T-Centralen.

Under denna period vänder samtliga vagnar vid Norrmalmstorg istället.

Trafiken till Kungsträdgården kan återupptas i ett tidigare skede än den 24 juli, så var uppmärksam på störningsinformationen gällande linje 7 under denna period.

Nu är vi certifierade enligt nya ISO för miljö och kvalitet

Stockholms Spårvägars system för miljö- och kvalitetsledning är nu godkända mot de uppdaterade standarderna ISO 14001:2015 och  ISO 9001:2015.

–  Jämfört med andra trafikslag har spårväg en liten miljöpåverkan, säger Magnus Braxell, VD för Stockholms Spårvägar. Men med certifieringen förbinder vi oss att utveckla miljö- och kvalitetsarbetet i hela verksamheten så att vi ständigt blir bättre och bättre.

Certifikaten gäller för kollektivtrafik både på spår och med buss. De är en garanti för att det är ordning och reda i verksamheten och att lagar och regler följs. Stockholms Spårvägar är bland de första företagen i Sverige som certifierar sig enligt de nya standarderna.

–  I en växande verksamhet som vår är det särskilt viktigt att arbeta strukturerat och effektivt med miljö- och kvalitetssäkring. Nu har vi ett kvitto på att vi håller en hög nivå i det arbetet, säger Magnus Braxell.

”De ska va spårvagn”

Djurgårdslinjen 25 år.

Uruppförande av De ska va spårvagn på Norrmalmstorg av Kårsdraget, baletten Kårsetten samt Stockholms spårvägars konduktör Aulikki Willgren och förare Sandra Merimo. Med tillstånd av Galenskaparna/After Shave.

Anslutning tunnelbana/Lidingöbanan under högtrafiktid

Under högtrafiktid morgnar och eftermiddagar ankommer ett tunnelbanetåg var 5:e minut och Lidingöbanan avgår var 10:e minut. Vid dessa tillfällen ankommer tunnelbanetåg till Ropsten på minuttal 04, 09, 14, 19, 24, 29 osv och Lidingöbanans spårvagnar avgår på minuttal 09, 19, 29 osv. Anslutningen till Lidingöbanan ligger på det tunnelbanetåg som ankommer 04, 14, 24 osv. Då blir den planerade tiden för byte 5 minuter, vilket är en tid som resenärer behöver, särskilt de som behöver åka hiss mellan plattformarna.

I vissa fall är tunnelbanetågen som ankommer på minuttal 09, 19, 29 osv något tidiga vid ankomst Ropsten, Man kan då i vissa fall hinna med en Lidingövagn. Det är dock ingen tidtabellsmässigt planerad anslutning mellan tåg som ankommer/avgår på samma minuttal. I stället är man i god tid på plats för att komma med nästa avgång.

Nu kan du surfa fritt i Lidingöbanans spårvagnar

Lidingöbanan_WiFi_glad_RGB_2

Nu har vi installerat utrustning för trådlöst Internet i alla spårvagnar på Linje 21, Lidingöbanan. Prova nästa gång du åker!

När du söker efter nätverk i din mobiltelefon eller surfplatta ska du hitta ”Stockholms Sparvagar”.

 

Upplev nya Lidingöbanan från hytten

Nu kan du åka med i hytten längs hela den upprustade Lidingöbanan från Ropsten till Gåshaga brygga och tillbaka.

Turen sker i realtid och tar ca 20 minuter i varje riktning. Mycket nöje!

Vad kan du vänta dig av en resa med Spårvagn Linje 7 eller 21?

Att arbeta på och med spårvägen innebär stort enskilt ansvar. Men det innebär också delaktighet i ett team, vars samlade insats värderas och mäts, bl.a. i form av kundnöjdhet och punktlighet. Se filmen om Linje 7 eller om Lidingöbanan, Linje 21, och hör vad några av våra medarbetare säger om sina arbetsuppgifter.