Om oss

AB Stockholms Spårvägar har sin grund i en lång och gedigen spårvägstradition. Med engagemang och kunnande driver vi både modern och museal linjetrafik i Stockholm. Under 2017 transporterade vi drygt 9 miljoner resenärer sammanlagt på Lidingöbanan och Spårväg City.

By och gammal spårvagn vid Gröna Lund

Stockholms Spårvägar bildades 1987, av den ideella föreningen Svenska Spårvägssällskapet, grundad 1959. Nu ägs Stockholms Spårvägar av Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning, Pegroco Invest AB och enskilda medlemmar. Vi kör vår trafik på uppdrag av SL.

Sammanlagt var cirka 180 personer heltidsanställda och ytterligare närmare 80 personer arbetade deltid eller per timme under 2017.

Trafik med hög kvalitet
Vi är måna om att våra resenärer ska vara nöjda med oss. Och det är de. Vi har en kundnöjdhet som är osedvanligt hög, för ett företag i kollektivtrafiken. Under 2017 låg nöjdheten med linjen som helhet, per månad, mellan 93 och 100 procent för Spårväg City och mellan 79 och 93 procent för Lidingöbanan. Resenärerna uppskattar särskilt det goda bemötande de får av vår trafikpersonal.

Trafiken går nästan alltid enligt tidtabell. På Spårväg City pendlade punktligheten mellan 97 och 100 procent under 2017. Lidingöbanans punktlighet låg någon procent lägre.

Stockholms Spårvägars verksamhet är ISO-certifierad. Våra system för miljö- och kvalitetsledning är godkända enligt nya uppdaterade standarderna ISO 14001:2015 och  ISO 9001:2015.


Värdegrund

Vision och tradition är ledorden för hela Stockholms Spårvägar. Vi bemöter varandra med omtanke och respekt och vi driver vår verksamhet med professionalitet och engagemang.

Vår vision är att bli en ledande privat svensk trafikoperatör som driver spår- och busstrafik med hög kvalitet, nöjda kunder och medarbetare samt en god avkastning.

Ungdomsverksamhet
Svenska Spårvägssällskapets ungdomsverksamhet har fungerat som plantskola för många av våra anställda och andra som idag innehar poster inom kollektivtrafiken.

Som junior är man bland annat med på utflykter och event, kör spårvagn i simulator och bygger modelljärnväg. Varje år arrangeras ett läger för ungdomar mellan 12-18 år. Läs mer på Svenska Spårvägssällskapets hemsida.