Prata helhetslösningar med oss på Elmia Nordic Rail!

Stockholms Spårvägar och Infraservice Group ställer ut i en gemensam monter på järnvägsmässan Elmia Nordic Rail i Jönköping, 8-10 oktober.

– Tillsammans kan vi erbjuda kunden unika helhetslösningar som inkluderar drift, fordonsunderhåll och service för infrastruktur, säger Magnus Braxell, VD för Stockholms Spårvägar. Det ger oss fördelar vid upphandling av spår- och järnvägstrafik.

Stockholms Spårvägar är en operatör inom kollektivtrafiken, som vilar på en gedigen spårvägstradition. På uppdrag av SL driver Stockholms Spårvägar spårvägslinje 7 och Lidingöbanan i Stockholm, med en osedvanligt hög kundnöjdhet för ett företag i branschen.

Infraservice Group driver sin verksamhet under devisen ”för järnvägen” och erbjuder lösningar för bemanning, maskintjänster samt nybyggnation, drift och underhåll av järnväg. Infraservice är en del av Stockholms Spårvägar och bolagen ingår i Pegroco-sfären.

– Det ger oss finansiell styrka och möjliggör att vi kan öka våra marknadsandelar, säger Joakim Stenqvist, VD för Infraservice Group. Vidare så börjar vi successivt hitta samarbeten och synergieffekter, främst med Stockholms Spårvägar men även med andra bolag inom Pegroco.

Klimatsmart spårväg på Nordic Rail!

Kom och besök Stockholms Spårvägars monter på Elmia Nordic Rail, den största järnvägsmässan i Norden!

– Spårväg ligger i tiden, säger Magnus Braxell, vd på Stockholms Spårvägar. Eldrift och minimalt rullmotstånd kombinerat med hög kapacitet, gör spårväg till den mest klimatsmarta lösningen för kollektivtrafik.

Stockholms Spårvägar deltar även på konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit. Stefan Aldborg, affärsutvecklare på Stockholms Spårvägar, sitter dessutom med i programrådet för konferensen.

– Vi kan lova ett riktigt bra program säger Stefan Aldborg. En av utmaningarna för satsningarna på spårburen trafik är att hitta rätt kompetens. Vi ger inspirerande exempel på hur arbetsplatser kan locka ungdomar och folk från andra branscher. Stockholms Spårvägar, Infraservice och MUMA är några som medverkar under rubriken Kompetensförsörjning.

Vi syns i monter B03:72/2.

Nordic Rail
Elmia, Jönköping 8-10 oktober 2019
Läs mer här

 

Spårvagnens Dag 2 juni – upplev det rörliga kulturarvet!

Välkommen att fira Spårvagnens Dag 2 juni med oss! Vi har öppet hus i vagnhallen på Djurgården och vår museala trafik rullar hela dagen.

 

Program Alkärrshallen, Falkenbergsgatan 2

12.00 Hallportarna öppnas. Öppet hus i vagnhallen till klockan 16.00. Hobby- och teknikmarknad, filmvisning, föredrag om blivande nya Spårvägsmuseet. Pysselhörna för de minsta med ledning från Barnakademin. De lite större barnen får prova på att köra mikrobussar på hallplanen och får ett fint diplom (Kostnad 20:- som vi skänker vidare till Rädda Barnen).


13.30 Kårsdraget – Spårvägens hedersmusikkår – och baletten Kårsetten, från Stockholms universitet underhåller med sin traditionella försommarshow.
Avslutas med succélåten ”De’ ska va spårvagn”.

Vi bjuder på fika mellan klockan 12.00 och 14.00

 


Museal trafik från kl. 11 på Djurgårdslinjen, Linje 7N.
Fyra spårvagnståg från olika epoker. Åk som i ”Fröken Frimans Krig” eller prova en äkta Lidingövagn på Stockholms gator.

Ordinarie SL-taxa gäller utom i cafévagnen.

 


Veteranbussar från kl. 12 mellan Norrmalmstorg och Skansen.
Hur var det att åka trådbuss på 1950-talet? Upplev det trygga vinandet från trådbussens elmotorer. Eller klättra upp på andra våningen i dubbeldäckaren från 1967. Fri resa med veteranbussarna. På- och avstigning endast vid Norrmalmstorg eller vid Skansen.

 

 

Foto samtliga bilder: Bruse LF Persson.

Mer hållbart resande med spårtrafik

Förtäta staden, satsa mindre på motorvägar och mer på spårburen kollektivtrafik – det är råd från den internationellt välkände professorn Jeffrey Kenworthy till de svenska storstäderna.

I en ny studie om hållbart resande, utförd för K2, jämförs transporter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Helsingborg med städer i Europa, USA, Kanada, Australien och Asien.

Städerna i Sverige utmärker sig genom att ha en låg befolkningstäthet, högre andel vägar och motorvägar och lägre resande med kollektivtrafik än de undersökta städerna i Europa. Däremot används kollektivtrafiken mer här jämfört med de bilberoende och glest befolkade städerna i USA, Australien och Kanada.

I de svenska städerna har vi lägre utsläpp och färre dödsolyckor än i alla de andra städerna. Men när det gäller hållbart resande finns en hel del kvar att förbättra. I studien förespråkas följande åtgärder:

–  Planera storstäderna så att de blir mindre utspridda och satsa samtidigt på utökad kollektivtrafik, särskilt spårtrafik. Detta gäller även Stockholm som är sammanlänkad av ett nätverk av spårtrafik och bäst på hållbara transporter i Sverige, men som ändå räknas som relativt gles.

– Begränsa utvecklingen av de redan nu omfattande motorvägssystemen i samtliga fem städer.

–  Satsa mer på spårburen stadstrafik i stället för att ha en övertro på busstrafik. Generellt är resandet med spårtrafik tre gånger så högt i europeiska städer, vilket kan vara den avgörande faktorn för det lägre användandet av kollektivtrafik i de svenska storstäderna.

Studien Sustainable Mobility in Swedish Cities A Comparative International Assessment of Urban Transport Indicators in Sweden’s Five Most Populous Urban Regions är utförd för K2, Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik.
Läs hela studien på K2:s webbplats

Professor Jeff Kenworthy är forskare och författare, knuten till Curtin University, Perth, Australia och Frankfurt University of Applied Sciences. Han har studerat hållbar stadsutveckling och transporter i över 30 år.

Fler reser med Spårväg City

Resandet med Spårväg City har ökat kraftigt sedan förlängningen till T-Centralen i september 2018, enligt siffror från SL. Jämfört med perioden då vagnarna vände i Kungsträdgården, har antalet resenärer ökat med i genomsnitt 69 procent. I februari var det nästan dubbelt så många resande som februari förra året.

– Det överträffar alla våra förväntningar, säger Magnus Braxell, vd på Stockholms Spårvägar som driver trafiken.

Statistiken visar också att Spårväg City fångar upp allt fler pendlare i rusningstrafiken.

– Många väljer spårvagn framför buss, säger Magnus Braxell. Spårväg har hög tillgänglighet och det gör den till ett attraktivt val för resenärerna.