Framgångsrika tio år för spårvägen

Fler och nöjdare resenärer efter tio år i kommersiell trafik. Stockholms Spårvägar firar jubileum och ser fram emot en utbyggnad av spårvägen.

Nu är det tio år sedan Stockholms Spårvägar började köra kommersiell spårvägstrafik. Då var första etappen av Spårväg City klar och Stockholms innerstad fick sin första reguljära spårvägslinje, sedan omläggningen till högertrafik 1967. Den museala trafiken hade körts av bolaget ända sedan 1991 och vände då vid Norrmalmstorg. Linje 7 började rulla 24 augusti 2010 från Sergels Torg till Djurgården, med Stockholms Spårvägar som operatör.

– Mycket har hänt sedan dess, säger Magnus Braxell, VD för Stockholms Spårvägar. Framförallt har vi fler och nya resenärer. Sedan förlängningen till T-Centralen är det under vinterhalvåret dubbelt så många som reser med linje 7. Utöver alla turister och besökare är det nu även många pendlare som hittat en ny effektiv resväg.

I höst blir det också fem år sedan Stockholms Spårvägar tog över driften av Lidingöbanan, linje 21.

– Under vår tid som operatör har Lidingöbanan blivit allt mer uppskattad av resenärerna. Från att ha haft cirka 75 procent nöjda kunder är nu kundnöjdheten uppe i runt 90 procent.

Planen har varit att binda ihop de två linjerna men den politiska viljan och förutsättningarna har skiftat genom åren. Nu är det Trafikverket som satt grus i maskineriet. Genom att reservera mark till Östlig förbindelse har Trafikverket gjort utbyggnaden av spårvägen i Ropsten omöjlig. Det beslutet har överklagats av berörda kommuner.

– Vi förväntar oss att överklagan går igenom, säger Magnus Braxell. Särskilt med tanke på rådande klimatkris vore det anmärkningsvärt bakåtsträvande att satsa på biltrafik i stället för klimatsmart spårväg.

Vi rullar – utan konduktörer men med hållplatsvärdar

Trafiken på linje 7 mellan city och Djurgården och linje 21, Lidingöbanan rullar men utan våra konduktörer, efter beslut från SL. I stället har
vi värdar på vissa hållplatser som kan hjälpa till.

Fortfarande gäller att alla resenärer ska ha en giltig biljett i SL-trafiken. De resenärer som inte kan blippa sin reskassa på vagnen, uppmanar vi därför att köpa en app-biljett.

Läs mer på SL

 

Satsa på energieffektiv spårväg!

– Spårväg är ett effektivt, miljövänligt och med otroligt hög kapacitet!

Så sammanfattar Stockholms Spårvägars VD Magnus Braxell spårvägens fördelar, i en annons publicerad i SvD:s Tema Fastighet 3 mars 2020. Spårväg är också klimatsmart, inte minst på grund av sin höga energieffektivitet.

– Även om vi ställer en spårvagn mot en elbuss, så förbrukar spårvagnen en tredjedels ström jämfört med bussen.

Läs mer här:

Stora möjligheter med spårväg som transportmedel

Rekord för resande på Lidingöbanan

Allt fler reser med linje 21, Lidingöbanan, det visar statistik från SL. December 2019 var den första månaden som Lidingöbanan i medel hade över 15 000 resenärer per vardag. Det är ett steg i en pågående ökning av resandet. Sedan 2015, då en omfattande upprustning av banan blev färdig, har antalet resenärer på Lidingöbanan ökat med cirka 30 procent.

– Det lönar sig i längden att satsa på spårväg, säger Magnus Braxell, vd för Stockholms Spårvägar. Spårväg har kapacitet att transportera ett stort antal resenärer och smidigt ta dem direkt till sina resmål eller knutpunkter i kollektivtrafiken. Dessutom är spårväg klimatsmart.

Även på linje 7, Spårväg City, ökar antalet resenärer. År 2019 var de mer än 40 procent fler än före utbyggnaden till T-Centralen. Och index för kundnöjdhet har pendlat mellan drygt 90 procent och knappt 100 procent under året.

– Våra resenärer är överlag nöjda med sin resa, utöver det vanliga i kollektivtrafiken. Det är lätt att kliva på och av en spårvagn, även med barnvagn eller rullstol och det kan göra sitt till, säger Magnus Braxell.