Vi rullar – utan konduktörer men med hållplatsvärdar

Trafiken på linje 7 mellan city och Djurgården och linje 21, Lidingöbanan rullar men utan våra konduktörer, efter beslut från SL. I stället har
vi värdar på vissa hållplatser som kan hjälpa till.

Fortfarande gäller att alla resenärer ska ha en giltig biljett i SL-trafiken. De resenärer som inte kan blippa sin reskassa på vagnen, uppmanar vi därför att köpa en app-biljett.

Läs mer på SL

 

Satsa på energieffektiv spårväg!

– Spårväg är ett effektivt, miljövänligt och med otroligt hög kapacitet!

Så sammanfattar Stockholms Spårvägars VD Magnus Braxell spårvägens fördelar, i en annons publicerad i SvD:s Tema Fastighet 3 mars 2020. Spårväg är också klimatsmart, inte minst på grund av sin höga energieffektivitet.

– Även om vi ställer en spårvagn mot en elbuss, så förbrukar spårvagnen en tredjedels ström jämfört med bussen.

Läs mer här:

Stora möjligheter med spårväg som transportmedel

Rekord för resande på Lidingöbanan

Allt fler reser med linje 21, Lidingöbanan, det visar statistik från SL. December 2019 var den första månaden som Lidingöbanan i medel hade över 15 000 resenärer per vardag. Det är ett steg i en pågående ökning av resandet. Sedan 2015, då en omfattande upprustning av banan blev färdig, har antalet resenärer på Lidingöbanan ökat med cirka 30 procent.

– Det lönar sig i längden att satsa på spårväg, säger Magnus Braxell, vd för Stockholms Spårvägar. Spårväg har kapacitet att transportera ett stort antal resenärer och smidigt ta dem direkt till sina resmål eller knutpunkter i kollektivtrafiken. Dessutom är spårväg klimatsmart.

Även på linje 7, Spårväg City, ökar antalet resenärer. År 2019 var de mer än 40 procent fler än före utbyggnaden till T-Centralen. Och index för kundnöjdhet har pendlat mellan drygt 90 procent och knappt 100 procent under året.

– Våra resenärer är överlag nöjda med sin resa, utöver det vanliga i kollektivtrafiken. Det är lätt att kliva på och av en spårvagn, även med barnvagn eller rullstol och det kan göra sitt till, säger Magnus Braxell.

Prata helhetslösningar med oss på Elmia Nordic Rail!

Stockholms Spårvägar och Infraservice Group ställer ut i en gemensam monter på järnvägsmässan Elmia Nordic Rail i Jönköping, 8-10 oktober.

– Tillsammans kan vi erbjuda kunden unika helhetslösningar som inkluderar drift, fordonsunderhåll och service för infrastruktur, säger Magnus Braxell, VD för Stockholms Spårvägar. Det ger oss fördelar vid upphandling av spår- och järnvägstrafik.

Stockholms Spårvägar är en operatör inom kollektivtrafiken, som vilar på en gedigen spårvägstradition. På uppdrag av SL driver Stockholms Spårvägar spårvägslinje 7 och Lidingöbanan i Stockholm, med en osedvanligt hög kundnöjdhet för ett företag i branschen.

Infraservice Group driver sin verksamhet under devisen ”för järnvägen” och erbjuder lösningar för bemanning, maskintjänster samt nybyggnation, drift och underhåll av järnväg. Infraservice är en del av Stockholms Spårvägar och bolagen ingår i Pegroco-sfären.

– Det ger oss finansiell styrka och möjliggör att vi kan öka våra marknadsandelar, säger Joakim Stenqvist, VD för Infraservice Group. Vidare så börjar vi successivt hitta samarbeten och synergieffekter, främst med Stockholms Spårvägar men även med andra bolag inom Pegroco.