Res med gammelvagn på Lidingö!

Under första söndagen i oktober och november kör vi extratrafik med en museal vagn på Lidingöbanan.

 

 

 

 

Följ med om du vill!
SL-taxan gäller som på en vanlig vagn.

Den 7:e november kör vi efter följande tidtabell:

Avgång Ropsten                     Ankomst Gåshaga Brygga
10.12                                         10.35
12.11                                         12.34
13.31                                         13.54

Avgång Gåshaga Brygga       Ankomst Ropsten
11.00                                        11.24
13.00                                        13.24
14.20                                        14.44

Foto:
Gunnar Friberg

 

 

 

Nu syns det att våra resor är klimatsmarta

Alla SL-resor med spårvagn, tåg och buss är numera märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Den visar bland annat att resan har en begränsad påverkan på klimatet och låga utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen.

Nu syns det också på våra spårvagnar!

Att resa med just spårväg är extra klimatsmart. Själva spårvagnarna släpper inte ut någon koldioxid eftersom de drivs med el. Och spårväg är väldigt energieffektivt. Stålhjul som rullar mot stålräls ger ett lägre rullmotstånd än till exempel gummidäck mot asfalt. Kontaktytan är mindre än en 10-krona och stålhjulet behåller sin form även om belastningen ökar. Det innebär att det går åt förhållandevis lite energi att driva en spårvagn framåt. Dessutom återför spårvagnarna elkraft när de bromsar – smart eller hur?

Så – när pandemin är över – välkommen tillbaka och res hållbart med oss!

Nu går vi upp i trafik på Lidingöbanan!

Från och med 13 december kör vi tätare trafik på Lidingöbanan. Under lågtrafik gäller 10-minuterstrafik i stället för tidigare 20-minuterstrafik. Och i högtrafik kör vi ännu oftare, med 7,5 minut mellan tågen.

Att det är möjligt beror på att vi äntligen har fått fler vagnar. SL har köpt in två ytterligare vagnar så nu är de nio stycken totalt. De har varit försenade på grund av pandemin men är nu klara för trafik.

 

Lidingöbanan jubilerar

Nu fyller Lidingöbanan fem år i Stockholm Spårvägars regi! Den 24 oktober 2015 återinvigdes linje 21 efter två års uppehåll och dagen efter rullade trafiken enligt tidtabell.– Vi var något av pionjärer då, säger Magnus Braxell, VD på Stockholms Spårvägar. Banan var nyrenoverad och det fanns ingen pågående verksamhet att ta över. Läget påminde om starten av Spårväg City fem år tidigare. Precis som då, började vi från början med helt ny trafikpersonal och organisation.

Sedan dess har Stockholms Spårvägars verksamhet på Lidingö flyttat in i Stockholms nyaste depå och dessutom fått nya vagnar. Antalet resenärer per dag har ökat från 11 500 till 15 000 som mest. Trots rådande coronakris har Lidingöbanan runt 9 000 resenärer en vanlig vardag.

– Lidingöbanan fyller verkligen sin funktion, säger Magnus Braxell. Nu går vi dessutom upp i trafik. Från och med 13 december ökar vi från 20- till 10-minuterstrafik i lågtrafik och 7,5-minuterstrafik i rusningen.

Framgångsrika tio år för spårvägen

Fler och nöjdare resenärer efter tio år i kommersiell trafik. Stockholms Spårvägar firar jubileum och ser fram emot en utbyggnad av spårvägen.

Nu är det tio år sedan Stockholms Spårvägar började köra kommersiell spårvägstrafik. Då var första etappen av Spårväg City klar och Stockholms innerstad fick sin första reguljära spårvägslinje, sedan omläggningen till högertrafik 1967. Den museala trafiken hade körts av bolaget ända sedan 1991 och vände då vid Norrmalmstorg. Linje 7 började rulla 24 augusti 2010 från Sergels Torg till Djurgården, med Stockholms Spårvägar som operatör.

– Mycket har hänt sedan dess, säger Magnus Braxell, VD för Stockholms Spårvägar. Framförallt har vi fler och nya resenärer. Sedan förlängningen till T-Centralen är det under vinterhalvåret dubbelt så många som reser med linje 7. Utöver alla turister och besökare är det nu även många pendlare som hittat en ny effektiv resväg.

I höst blir det också fem år sedan Stockholms Spårvägar tog över driften av Lidingöbanan, linje 21.

– Under vår tid som operatör har Lidingöbanan blivit allt mer uppskattad av resenärerna. Från att ha haft cirka 75 procent nöjda kunder är nu kundnöjdheten uppe i runt 90 procent.

Planen har varit att binda ihop de två linjerna men den politiska viljan och förutsättningarna har skiftat genom åren. Nu är det Trafikverket som satt grus i maskineriet. Genom att reservera mark till Östlig förbindelse har Trafikverket gjort utbyggnaden av spårvägen i Ropsten omöjlig. Det beslutet har överklagats av berörda kommuner.

– Vi förväntar oss att överklagan går igenom, säger Magnus Braxell. Särskilt med tanke på rådande klimatkris vore det anmärkningsvärt bakåtsträvande att satsa på biltrafik i stället för klimatsmart spårväg.