Nu syns det att våra resor är klimatsmarta

Alla SL-resor med spårvagn, tåg och buss är numera märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Den visar bland annat att resan har en begränsad påverkan på klimatet och låga utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen.

Nu syns det också på våra spårvagnar!

Att resa med just spårväg är extra klimatsmart. Själva spårvagnarna släpper inte ut någon koldioxid eftersom de drivs med el. Och spårväg är väldigt energieffektivt. Stålhjul som rullar mot stålräls ger ett lägre rullmotstånd än till exempel gummidäck mot asfalt. Kontaktytan är mindre än en 10-krona och stålhjulet behåller sin form även om belastningen ökar. Det innebär att det går åt förhållandevis lite energi att driva en spårvagn framåt. Dessutom återför spårvagnarna elkraft när de bromsar – smart eller hur?

Så – när pandemin är över – välkommen tillbaka och res hållbart med oss!