Lidingöbanan jubilerar

Nu fyller Lidingöbanan fem år i Stockholm Spårvägars regi! Den 24 oktober 2015 återinvigdes linje 21 efter två års uppehåll och dagen efter rullade trafiken enligt tidtabell.– Vi var något av pionjärer då, säger Magnus Braxell, VD på Stockholms Spårvägar. Banan var nyrenoverad och det fanns ingen pågående verksamhet att ta över. Läget påminde om starten av Spårväg City fem år tidigare. Precis som då, började vi från början med helt ny trafikpersonal och organisation.

Sedan dess har Stockholms Spårvägars verksamhet på Lidingö flyttat in i Stockholms nyaste depå och dessutom fått nya vagnar. Antalet resenärer per dag har ökat från 11 500 till 15 000 som mest. Trots rådande coronakris har Lidingöbanan runt 9 000 resenärer en vanlig vardag.

– Lidingöbanan fyller verkligen sin funktion, säger Magnus Braxell. Nu går vi dessutom upp i trafik. Från och med 13 december ökar vi från 20- till 10-minuterstrafik i lågtrafik och 7,5-minuterstrafik i rusningen.