Framgångsrika tio år för spårvägen

Fler och nöjdare resenärer efter tio år i kommersiell trafik. Stockholms Spårvägar firar jubileum och ser fram emot en utbyggnad av spårvägen.

Nu är det tio år sedan Stockholms Spårvägar började köra kommersiell spårvägstrafik. Då var första etappen av Spårväg City klar och Stockholms innerstad fick sin första reguljära spårvägslinje, sedan omläggningen till högertrafik 1967. Den museala trafiken hade körts av bolaget ända sedan 1991 och vände då vid Norrmalmstorg. Linje 7 började rulla 24 augusti 2010 från Sergels Torg till Djurgården, med Stockholms Spårvägar som operatör.

– Mycket har hänt sedan dess, säger Magnus Braxell, VD för Stockholms Spårvägar. Framförallt har vi fler och nya resenärer. Sedan förlängningen till T-Centralen är det under vinterhalvåret dubbelt så många som reser med linje 7. Utöver alla turister och besökare är det nu även många pendlare som hittat en ny effektiv resväg.

I höst blir det också fem år sedan Stockholms Spårvägar tog över driften av Lidingöbanan, linje 21.

– Under vår tid som operatör har Lidingöbanan blivit allt mer uppskattad av resenärerna. Från att ha haft cirka 75 procent nöjda kunder är nu kundnöjdheten uppe i runt 90 procent.

Planen har varit att binda ihop de två linjerna men den politiska viljan och förutsättningarna har skiftat genom åren. Nu är det Trafikverket som satt grus i maskineriet. Genom att reservera mark till Östlig förbindelse har Trafikverket gjort utbyggnaden av spårvägen i Ropsten omöjlig. Det beslutet har överklagats av berörda kommuner.

– Vi förväntar oss att överklagan går igenom, säger Magnus Braxell. Särskilt med tanke på rådande klimatkris vore det anmärkningsvärt bakåtsträvande att satsa på biltrafik i stället för klimatsmart spårväg.