Vi rullar – utan konduktörer men med hållplatsvärdar

Trafiken på linje 7 mellan city och Djurgården och linje 21, Lidingöbanan rullar men utan våra konduktörer, efter beslut från SL. I stället har
vi värdar på vissa hållplatser som kan hjälpa till.

Fortfarande gäller att alla resenärer ska ha en giltig biljett i SL-trafiken. De resenärer som inte kan blippa sin reskassa på vagnen, uppmanar vi därför att köpa en app-biljett.

Läs mer på SL