Prata helhetslösningar med oss på Elmia Nordic Rail!

Stockholms Spårvägar och Infraservice Group ställer ut i en gemensam monter på järnvägsmässan Elmia Nordic Rail i Jönköping, 8-10 oktober.

– Tillsammans kan vi erbjuda kunden unika helhetslösningar som inkluderar drift, fordonsunderhåll och service för infrastruktur, säger Magnus Braxell, VD för Stockholms Spårvägar. Det ger oss fördelar vid upphandling av spår- och järnvägstrafik.

Stockholms Spårvägar är en operatör inom kollektivtrafiken, som vilar på en gedigen spårvägstradition. På uppdrag av SL driver Stockholms Spårvägar spårvägslinje 7 och Lidingöbanan i Stockholm, med en osedvanligt hög kundnöjdhet för ett företag i branschen.

Infraservice Group driver sin verksamhet under devisen ”för järnvägen” och erbjuder lösningar för bemanning, maskintjänster samt nybyggnation, drift och underhåll av järnväg. Infraservice är en del av Stockholms Spårvägar och bolagen ingår i Pegroco-sfären.

– Det ger oss finansiell styrka och möjliggör att vi kan öka våra marknadsandelar, säger Joakim Stenqvist, VD för Infraservice Group. Vidare så börjar vi successivt hitta samarbeten och synergieffekter, främst med Stockholms Spårvägar men även med andra bolag inom Pegroco.