Klimatsmart spårväg på Nordic Rail!

Kom och besök Stockholms Spårvägars monter på Elmia Nordic Rail, den största järnvägsmässan i Norden!

– Spårväg ligger i tiden, säger Magnus Braxell, vd på Stockholms Spårvägar. Eldrift och minimalt rullmotstånd kombinerat med hög kapacitet, gör spårväg till den mest klimatsmarta lösningen för kollektivtrafik.

Stockholms Spårvägar deltar även på konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit. Stefan Aldborg, affärsutvecklare på Stockholms Spårvägar, sitter dessutom med i programrådet för konferensen.

– Vi kan lova ett riktigt bra program säger Stefan Aldborg. En av utmaningarna för satsningarna på spårburen trafik är att hitta rätt kompetens. Vi ger inspirerande exempel på hur arbetsplatser kan locka ungdomar och folk från andra branscher. Stockholms Spårvägar, Infraservice och MUMA är några som medverkar under rubriken Kompetensförsörjning.

Vi syns i monter B03:72/2.

Nordic Rail
Elmia, Jönköping 8-10 oktober 2019
Läs mer här