Mer hållbart resande med spårtrafik

Förtäta staden, satsa mindre på motorvägar och mer på spårburen kollektivtrafik – det är råd från den internationellt välkände professorn Jeffrey Kenworthy till de svenska storstäderna.

I en ny studie om hållbart resande, utförd för K2, jämförs transporter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Helsingborg med städer i Europa, USA, Kanada, Australien och Asien.

Städerna i Sverige utmärker sig genom att ha en låg befolkningstäthet, högre andel vägar och motorvägar och lägre resande med kollektivtrafik än de undersökta städerna i Europa. Däremot används kollektivtrafiken mer här jämfört med de bilberoende och glest befolkade städerna i USA, Australien och Kanada.

I de svenska städerna har vi lägre utsläpp och färre dödsolyckor än i alla de andra städerna. Men när det gäller hållbart resande finns en hel del kvar att förbättra. I studien förespråkas följande åtgärder:

–  Planera storstäderna så att de blir mindre utspridda och satsa samtidigt på utökad kollektivtrafik, särskilt spårtrafik. Detta gäller även Stockholm som är sammanlänkad av ett nätverk av spårtrafik och bäst på hållbara transporter i Sverige, men som ändå räknas som relativt gles.

– Begränsa utvecklingen av de redan nu omfattande motorvägssystemen i samtliga fem städer.

–  Satsa mer på spårburen stadstrafik i stället för att ha en övertro på busstrafik. Generellt är resandet med spårtrafik tre gånger så högt i europeiska städer, vilket kan vara den avgörande faktorn för det lägre användandet av kollektivtrafik i de svenska storstäderna.

Studien Sustainable Mobility in Swedish Cities A Comparative International Assessment of Urban Transport Indicators in Sweden’s Five Most Populous Urban Regions är utförd för K2, Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik.
Läs hela studien på K2:s webbplats

Professor Jeff Kenworthy är forskare och författare, knuten till Curtin University, Perth, Australia och Frankfurt University of Applied Sciences. Han har studerat hållbar stadsutveckling och transporter i över 30 år.