Stockholms Spårvägar söker säkerhetschef

AB Stockholms Spårvägar driver på Trafikförvaltningens uppdrag linjetrafik med spårvagn på Spårväg City och Lidingöbanan. Dessutom driver vi den museala trafiken Djurgårdslinjen och en bussdivision under tillväxt. Vi fortsätter vår satsning på ständig utveckling och är just nu inne i en spännande tillväxtfas. Vi söker därför en säkerhetschef för hela verksamheten då nuvarande går vidare till andra uppdrag i företaget.

Arbetsuppgifter
Som säkerhetschef leder du företagets säkerhetsarbete, vilket oftast är av strategisk och långsiktig karaktär. Du bidrar till en god säkerhetskultur genom att verka för ett systematiskt arbete där krav omhändertas, säkerhetsrisker är under kontroll och korrigerande åtgärder genomförs i verksamheten utifrån identifierade risker och brister. Som säkerhetschef bistår du företagets alla avdelningar i utvecklingen av säkerheten med bland annat följande uppgifter och leveranser:

Ansvara för framtagandet, vidmakthållandet, distribution och delgivning av regler, instruktioner och rutiner i företagets säkerhetsstyrningssystem

-Kontrollera att systematisk säkerhetsstyrning implementeras i verksamhetens processer samt tillämpas i egen organisation i samspel med verksamhetsstyrning

-Bidra till verksamhetsanalys, ledningens genomgång, återkommande rapportering samt revisionsverksamheten

-Säkerställa ändamålsenlig krisberedskap och -hantering inom respektive verksamhet

-Organisera och leda skiftgång av säkerhetsutredare i beredskap, bland annat genom att följa upp deras arbete med handläggning samt utredningar av avvikelser, tillbud, olyckor och skadereglering

-Ansvara för företagets försäkringsskydd

-Identifiera, initiera, bevaka och proaktivt främja att förbättrande och korrigerande åtgärder genomförs.

-Stödja verksamheten vid utformning, implementering och tillämpning inom aktuellt område

Du har en fristående ställning i organisationen, ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning och tillträds så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Du har högskole- eller universitetsutbildning inom relevant kunskapsområde eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Du har flerårig dokumenterad erfarenhet av säkerhetsarbete vid spårtrafikverksamhet. Du bör även ha erfarenhet av att leda, utveckla och samordna komplexa processer och projekt.

Vi söker dig som har god analytisk förmåga och förmåga att arbeta strukturerat i komplexa sammanhang. Då tjänsten innefattar att samverka med många olika aktörer, internt och externt, är det viktigt att du är kommunikativ, har lätt för att samarbeta. Vidare ska du ha en förmåga att se helheten, sätta din egen verksamhet i relation till övriga verksamheter och förstår att företagets samlade resultat är det som räknas. Du är resultatorienterad och har en förmåga att leverera goda resultat i en verksamhet i förändring.

Tjänsten ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande.

Ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Hans-Petter Larsson, Säkerhetschef, hans-petter.larsson@ss.se
eller 073-980 61 41.

Ansökan skickas till peter.simonsson@ss.se så snart som möjligt,
dock senast 1 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.

Fackliga företrädare: Saco-TJ Frida Moberg frida.moberg@ss.se,
Seko Alem Dzaferbegovic alem.dzaferbegovic@ss.se