Spårvagn linje 21 Lidingö

Sträckan

Lördagen den 24 oktober 2015 återupptogs trafiken på Lidingöbanan, Linje 21, efter drygt två års avstängning. Under denna period har Lidingöbanan fått fler dubbelspårssträckor som gör det möjligt med tätare trafik och fler vagnar i högtrafik.

Lidingöbanan - ny sträcka 2015
Längd 9,2 km Ropsten-Gåshaga brygga. Årligt antal resande: Ca 3,3 miljoner, som mest under ett dygn, ca 11 000.

Upplev nya Lidingöbanan från hytten

Nu sker trafiken med nya, energieffektiva, tysta och bekväma vagnar. Stationer och hållplatser är upprustade och tillgängliga även för dig som har en funktionsnedsättning. Vid AGA är en helt ny spårvagnsdepå under uppförande. Den kommer att rymma ca 30 vagnar när den är klar 2017.

Hör vad ett par av medarbetarna tycker om sina jobb på nya Lidingöbanan

Biljetter och priser

Det finns alltid en biljett för dig! Använd SL:s guide som utgår ifrån hur ofta du reser och sorterar biljetterna efter det.  Du hittar också information om vad som gäller för att få rabatt på din biljett, hur det funkar med SL Access-kortet, reskassa och sms-biljett och annat som kan vara värt att veta kring biljetter. Läs allt om SL:s taxa på SL:s hemsida.

Vid Aga station

Lidingöbanan vid Aga station.

Reseplanerare

Planera din resa med SL:s reseplanerare.

Våra vagnar

SL A36 nr 557

Vagn 557 är designad med Lidingö-motiv.

För trafiken på linje 21, Lidingöbanan, använder vi sju moderna spårvagnar av typen Urbos AXL, tillverkade av CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. SL:s typbeteckning är A36.

Data för typen SL A36

Fordon: tioaxlig ledad tvåriktning delvis låggolv motorvagn (NGT10)
Disponeras av: AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Vagnsnummer: 551-557
Antal: 7
Leverantör: CAF 2014-2015
Spårvidd: 1435 mm
Driftspänning: 750 V=
Längd: 40600 mm
Bredd: 2650 mm
Höjd:  3633 mm
Vikt:  Ca 60 t0n
Axelavstånd:
Boggiecentrumavstånd:  9600 mm
Hjuldiamete:  630/550 mm
Axelföljd:
Motorstyrka: 8 x 65 kW
Max hastighet: 90 km/h
Antal passagerare: 100 sittande + 187 stående = 287 st
Notering: fyrdelad, Lidingöbanan

Kort historik

Södra- och Norra Lidingöbanan

Lidingöbanans spårvagnar körde en gång i tiden ända in till Stockholms centrum med sluthållplats vid Humlegården vid Stureplan. Det fanns då två linjer, Södra- och Norra Lidingöbanan. Banorna drevs av var sitt trafikbolag och med varsin vagnpark, men i nära samarbete med varandra och med dåvarande AB Stockholms Spårvägar, som blev nuvarande SL år 1967.

Södra banans ursprungliga sträckning var Herserud – Skärsätra, succesivt förlängd till Gåshaga nedre, (nuvarande Gåshaga brygga) respektive Torsvik. Sträckan Torsvik – Ropsten, inklusive en ny Lidingöbro, öppnad 1925, byggdes och ägdes av ett särskilt företag, Värtan-Lidingö Järnväg, ägd av kommunen och Lidingöbanorna.

Innan 1925 års Lidingöbro byggdes gick vissa spårvagnsturer på Norra Lidingöbanan på en särskild spårvagnsfärja mellan Ropsten och ett färjeläge vid Islinge på Lidingön, eftersom den tidigare Lidingöbron inte hade spår, utan endast bestod av en enkel flottbro i trä.

Linje 21 – Södra Lidingöbanan

På sträckan Ropsten – Humlegården körde man på dåvarande Stockholms Spårvägars spår. Södra Lidingöbanan tilldelades linjenummer 21 och har fortfarande kvar detta (även om linjen hette 221 under åren 1975-1990). Vid högertrafikomläggningen 1967 upphörde trafiken till Humlegården och en terminal öppnades i Ropsten i anslutning till den nya förlängningen av Tunnelbana 2, Röda linjen. Banan har tidigare upprustats i etapper under 1990-talet, men den senast genomförda upprustningen 2013-2015 innebär även en omfattande modernisering med helt ny vagnpark och helt ny depåanläggning med kapacitet att även klara vagnar för trafik inne i Stockholm.

Godstrafik

Genom ett hamnspår fanns även förbindelse med det nationella järnvägsnätet via Värtabanan. Södra Lidingöbanan hade en omfattande godstrafik till industrierna längs Lidingös södra kust, främst AGA, LIVA:s margarinfabrik och Shells oljedepå i Rasta. Från Talluddens hållplats fanns även ett sidospår ner till Rastaområdet, än idag kan man följa banan från cirkulationsplatsen på en cykelbana genom en bergsskärning. Under en tid gick en daglig abonnerad vagn för personal ner till Rastaområdet. För godstrafiken hade Södra Lidingöbanan två egna godslok, nummer 200 och 201. Godstrafiken minskade under 1970-talet för att helt upphöra 1982.