Personal

Styrelse

Ordförande:
Claes de Neergaard

Ledamöter:
Lena Grönstedt
Ingvar Göransson
Peter Sandberg
Anders Ferm
Kerstin Nelander

Suppleant:

Henry Hansen

Personalrepresentanter:
Alem Dzaferbegovic (Seko)
Peter Lindewald (SACO-Trafik och Järnväg)

Ledning

VD: Magnus Braxell
Trafik: Peter Simonsson
Bussdrift: Johan Wågberg
Infrastruktur: Stefan Widén
Underhåll: John Schubert
Affärsutveckling: Stefan Aldborg
Kontrakt: Hans-Petter Larsson
Ekonomi: Anna Emås
Kommunikation: Lena Vängstam
Marknadsföring: Thomas Lange
Information: Björn Sylvén
Säkerhet: Tabaré Cancela

För att nå personer i ledningen via e-post,  skriv fornamn.efternamn@ss.se. Ersätt å, ä och ö med resp. a, a och o.

Personal

Personalen

Stockholms Spårvägar har förmånen att ha engagerade och entusiastiska medarbetare. Foto: Thomas Johansson

Inom Stockholms Spårvägar arbetar ca 150 personer med trafiken för spårvagnslinje 7 och linje 21 Lidingöbanan. De stora personalgrupperna är förare och konduktörer med omkring 50 inom respektive grupp. Övriga personalgrupper är underhållspersonal, trafikledare, arbetsledning och administration.

Fördelningen mellan kvinnor och män är förhållandevis jämn, vilket vi är glada och stolta över. Det bidrar till en god arbetsmiljö och ett positivt arbetsklimat.

Utbildning av förare, konduktörer och trafikledare sker i egen regi. Vi tycker att det är positivt om konduktörer vill utveckla sig till förare och att förare vill utveckla sig till trafikledare. Då rekrytering är aktuell annonserar vi alltid på vår webbplats under ”Lediga jobb”.

Lönerna är marknadsmässiga och vi tillämpar förekommande kollektivavtal för spårtrafiksektorn.

Kollektivtrafik är en personalintensiv verksamhet. Kraven är höga när det gäller säkerhet, trygghet och service. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att erbjuda alla en bra arbetsmiljö i ett vänligt företag med stark historisk anknytning till Stockholm kollektivtrafik.

Personal, Djurgårdslinjen

Trafiken på Djurgårdslinjen med museala spårvagnar sköts av de ideellt arbetande aktiva medlemmarna i Svenska Spårvägssällskapet. Drygt 100 personer är verksamma som förare, trafikbiträden och konduktörer samt med renovering och underhåll av gamla spårvagnar och veteranbussar.

Kravet från säkerhetssynpunkt på de ideellt arbetande är desamma som för de heltidsanställda medarbetarna. De lyder under samma lagar och förordningar, de ska tillämpa samma regelverk, fastställt av Transportstyrelsen, de ska följa samma trafiksäkerhetsinstruktion utfärdad av SL.

Utbildning till förare och trafikbiträde sker liksom för linje 7 och 21 i egen regi inom bolaget. Det är dock svårare och tar längre tid att bli godkänd för de museala vagnarna än för de moderna. Det beror på att de moderna vagnarna är alla av samma vagntyp, men för de museala vagnarna finns ofta bara ett exemplar av varje typ. Personalen måste därför behärska samtliga vagntyper för att fullt ut kunna tjänstgöra i den museala trafiken på Djurgårdslinjen.