Nostalgiturer på Lidingöbanan

webb Vagn 17 Ropsten Leif Stolt 151206Foto: Leif Stolt

Välkommen att återuppleva ”gamla tider”— Två lördagar i augusti luftar vi den gamla Lidingövagnen 17* mellan Ropsten och Gåshaga Brygga. Ett bra tillfälle att jämföra den gamla tiden med den nya!

Du kan stiga på och av vid alla hållplatser längs linjen. Här är avgångstiderna från Ropsten resp Gåshaga brygga:

Första chansen: Två dubbelturer 12 augusti 2017

Andra chansen: Två dubbelturer 19 augusti 2017

  • Avg Ropsten 12.15, Aga 12.24, Brevik 12.30, ankomst Gåshaga brygga 12.38
  • Avg Gåshaga brygga 13.14, Brevik 13.18, Aga 13.25, Baggeby 13.29, ankomst Ropsten 13.35
  • Avg Ropsten 14.15, Aga 14.24, Brevik 14.30, ankomst Gåshaga brygga 14.38
  • Avg Gåshaga brygga 15.14, Brevik 15.18, Aga 15.25, Baggeby 15.29, ankomst Ropsten 15.35

Särskild taxa gäller
(Obs! Kulturgärning — intäkterna går till att hålla vagn 17 i körbart skick)

Vuxen 50:-, pensionär och ungdom 7-19 år 30:-, barn 0-6 år fritt.

*Lidingövagnen SSLidJ 17 ägs av Stockholms Spårvägsmuseum och är deponerad till AB Stockholms Spårvägar för museal trafik på Lidingöbanan.

 

Nu är vi certifierade enligt nya ISO för miljö och kvalitet

Stockholms Spårvägars system för miljö- och kvalitetsledning är nu godkända mot de uppdaterade standarderna ISO 14001:2015 och  ISO 9001:2015.

–  Jämfört med andra trafikslag har spårväg en liten miljöpåverkan, säger Magnus Braxell, VD för Stockholms Spårvägar. Men med certifieringen förbinder vi oss att utveckla miljö- och kvalitetsarbetet i hela verksamheten så att vi ständigt blir bättre och bättre.

Certifikaten gäller för kollektivtrafik både på spår och med buss. De är en garanti för att det är ordning och reda i verksamheten och att lagar och regler följs. Stockholms Spårvägar är bland de första företagen i Sverige som certifierar sig enligt de nya standarderna.

–  I en växande verksamhet som vår är det särskilt viktigt att arbeta strukturerat och effektivt med miljö- och kvalitetssäkring. Nu har vi ett kvitto på att vi håller en hög nivå i det arbetet, säger Magnus Braxell.

”De ska va spårvagn”

Djurgårdslinjen 25 år.

Uruppförande av De ska va spårvagn på Norrmalmstorg av Kårsdraget, baletten Kårsetten samt Stockholms spårvägars konduktör Aulikki Willgren och förare Sandra Merimo. Med tillstånd av Galenskaparna/After Shave.

Anslutning tunnelbana/Lidingöbanan under högtrafiktid

Under högtrafiktid morgnar och eftermiddagar ankommer ett tunnelbanetåg var 5:e minut och Lidingöbanan avgår var 10:e minut. Vid dessa tillfällen ankommer tunnelbanetåg till Ropsten på minuttal 04, 09, 14, 19, 24, 29 osv och Lidingöbanans spårvagnar avgår på minuttal 09, 19, 29 osv. Anslutningen till Lidingöbanan ligger på det tunnelbanetåg som ankommer 04, 14, 24 osv. Då blir den planerade tiden för byte 5 minuter, vilket är en tid som resenärer behöver, särskilt de som behöver åka hiss mellan plattformarna.

I vissa fall är tunnelbanetågen som ankommer på minuttal 09, 19, 29 osv något tidiga vid ankomst Ropsten, Man kan då i vissa fall hinna med en Lidingövagn. Det är dock ingen tidtabellsmässigt planerad anslutning mellan tåg som ankommer/avgår på samma minuttal. I stället är man i god tid på plats för att komma med nästa avgång.