Vision och tradition
Skansen
Spårvägslinje 7
Vagn 24 och 182

Välkommen till Stockholms Spårvägar

Vi bedriver på Trafikförvaltningens uppdrag modern linjetrafik på spårvägslinje 7 med reguljära spårvagnar. Dessutom museal linjetrafik med museala spårvagnar (linje 7N, Djurgårdslinjen). På den senare rullar också vår populära cafévagn på helgerna. Under hösten 2015 inleder vi på Trafikförvaltningens uppdrag modern linjetrafik på spårvägslinje 21 på Lidingöbanan.